HomeBerbkePagina 42

JPEG (Deze pagina), 520.38 KB

TIFF (Deze pagina), 5.04 MB

PDF (Volledig document), 21.85 MB

ik , I d
, Zij ging op den pater toe en vroeg of E
gi § zij ook biechten mocht. Deze ging di-
gïi i rect den biechtstoel in, en zij hern na.
Zij vertelde van haar slaan met de pook
op den rug van den jongen. De pater
ernstig zei, dat het zoo erg niet was,
maar dat, als zij het nog eens deed, de
` zonde grooter werd. E
Zij huilde niet, maar beloofde vast dat .
het nooit meer zou gebeuren. il
Toen ging zij zitten op haar knieën in E
een bank om te bidden. Er was nie-
_ mand meer in de kerk. Naast het altaar i
· zat de pater nog aan het bidden van
g, zijn brevier.
In plaats van te bidden staarde zij
voortdurend schuins naar boven naar
den top van een zijaltaar.
De paterkeek ofdaariets Was. Maar hij
r zag niets en hij dacht: ‘het arme kind! °
Z 8
3 l
E l j