HomeBerbkePagina 41

JPEG (Deze pagina), 527.01 KB

TIFF (Deze pagina), 5.01 MB

PDF (Volledig document), 21.85 MB

i
dat hij van de pijn haast in elkander
j il zakte. Men zeide haar,dat zij nu biech­
I ten moest, want anders kwam zij in de
hel. Zij antwoordde niet en toonde
geen berouw over hare daad. Dat was
haar recht beweerde zij.
Maar den dag daarna was zij in alle ­
vroegte reeds verdwenen en voor de
kerkdeur stond zij te wachten in het
” warrelen van de sneeuw, die om de
‘ kerk joeg dicht en vlug in het fluiten
van den wind.
Toen zij een paar uur daarhad gestaan
en de sneeuw heel dik op hare schou-
u ders lag en op haar hoofd als een kroon
j van onschuld rustte, kwam de koster
Z open doen. Zij wachtte tot de mis was
l gelezen, terwijl van haar kleeren de
sneeuw wegsmolt tot een plas op de
j blauwe steenen van de kerk.


`””' ‘* eg ....· ,«..»Ln.i..n..«.«.;·..·..;a.-..n..,i.i. [__.[_,__,,__u__h_“áj,ApA Mum*L_$*&_»_,;;,M*