HomeBerbkePagina 40

JPEG (Deze pagina), 548.72 KB

TIFF (Deze pagina), 5.01 MB

PDF (Volledig document), 21.85 MB

Fw i
. jong meisje van achttien jaren, alhoe-
Q wel zij bij de veertig was. Zij leefde al- p il
i tij d in herinnering en dat was haar kin- j
dertijd en haar jeugd, die zij altijd zag
voor haren geest. Zoo bleef zij altijd j
i<>¤s· l
Bij het feest van den kerkpatroon, dat l
‘ in het dorp acht dagen duurde, ging J
zij veel naar de preek, die elken dag
Q plaats had in de kerk. Daarvoor waren ”
twee paters gekomen. l
Toevallig in dien tijd werd zij erg ge-
, plaagd op een namiddagdoor den stal-
· jongen, die met een paar knechten en
den pachterszoon de wortelen halen i
kwam uit de aardemijt.
Zij liet een schreeuw zoo vinnig en i
E zoo wild, dat de mannen bleven staan l
verbluft, en zij greep een verroeste
f pook en sloeg den jongen op den rug, j
36 ä
- {
> ( l
· , ¤ ,._4_ , Tï- ä; KNIL