HomeBerbkePagina 39

JPEG (Deze pagina), 524.16 KB

TIFF (Deze pagina), 4.99 MB

PDF (Volledig document), 21.85 MB

ook dan viel zij onder het gebed in
‘ slaap.
Bij fellen wind joeg de sneeuw tot bij
haarneer en zij ontwaakte soms geheel
in het wit.
En als het maanlicht was ging zij het
sneeuwen zien en zij ving de vlokken
i in haar handen, die uit den hooge als
diamanten daalden. Dat was een spel
en zij speelde gaarne nog als een klein
‘ kind. En zij zag hoe tusschen de zwar-
te takken van d en reusachtigen peren-
boom, die voor haar stond, de sneeuw
viel in het licht der volle maan, terwijl
geen wind het stille schommeldalen -
stoorde. Zij liet op hare handen en op
j hare wangen de vlokken smelten, dat
zij als tranen blonken en hare oogen
s prankten blijde in de zilveren klaarte.
Zij wist niet beter of zij was nog een
*"‘“‘ trmmaaanshmnrnrrnmv. azur, _ ,>an ­»;..........,.a A. g.u...atn.a.»n..... .