HomeBerbkePagina 38

JPEG (Deze pagina), 531.72 KB

TIFF (Deze pagina), 4.99 MB

PDF (Volledig document), 21.85 MB

,e~” ««­,­«·­.­,. .`.,....,,,,,..,,,,,__,,__.___,“_ , _ _
huis en zij zag nog in den geest alles,
wat zij had doorleefd op hare tochten ‘
door de dorpen.
Zij sprak somtij ds in zich zelven, her-
halend wat zij tegen het een of andere
meisje of ongen had gezegd, dan viel
haar plotseling in, dat zij een schoon
lied had gehoord onder de vespers in r
een kerk. En zij begon dan zacht te
zingen in het donker.
Op de hoeve en er om heen was alles ‘
stil. Alle deuren waren dicht. Zij zong
E. · heel langzaam tusschen al die oude
· houten, ploegen en eggen en de mui-
zen liepen weg verschrikt. Zij zong,
zij zong soms uren lang, totdat zij ver-
moeid zich neerzette op het stroo en
soesde en sliep. i
Ook bad zij dikwijls den heelen avond
tot middernacht den rozenkrans en
34-
E: l [ ‘
~ Uh ,_______ü_‘h__w_`_` . _ , ._ __ i. j 4 ,_ M KA, M,