HomeBerbkePagina 37

JPEG (Deze pagina), 532.12 KB

TIFF (Deze pagina), 4.97 MB

PDF (Volledig document), 21.85 MB

hoog geheven hand, wijzend naar de
.
lucht: ‘°t Is voor God, dat 1k het doel,
De dagen werden korter en korter en
toen zij altijd alléén moest zittenin het
donker, weende zij dikwijls uren lang
terwijl de hagel of de regen op het af-
dak kletterde als of er knikkers were
den geworpen op de pannen. · ·
In den winter zat zij en tuurde st1l 1n
i • • . • vi
’ de du1stern1s, die duurde van des mid- A
dags vier tot acht uur ’s morgens van
den anderen dag.
_ Zij herinnerde zich hoe zij vóór lange
jaren bij den notaris diende, toen had
zij meerdannu,wantnu voeldezij zich
· E arm envol ellende.Ze wistnog alles, zij
wist nog de kleur van de japon, waar-
meê mevrouw des Zondags naar de
Hoogmis ging, de prentjes die hingen
; op haar kamertje, elk hoekje van het
C 33

ïul ,.fL;a...,(·,,,`,,,>­ _‘Z,,,, _;...m.; ., 5;,, .y_üg;»u;:45¢;.,`____A,,,Q;;,Q,___¤IK;1,'Y,I=._ 4;.,-., _,L,r wg