HomeBerbkePagina 36

JPEG (Deze pagina), 557.04 KB

TIFF (Deze pagina), 4.97 MB

PDF (Volledig document), 21.85 MB

de boomen vielen. Somtijds wierp zij
wel eens met een stok erheen, maardat
Qi wilde haar niet lukken; er vielen geene
fi appelen af Zij wierp met veel moeite,
nadat ze eerst lang had gezwaaid met
den stok boven haar hoofd, en als zij
j' hem in de hoogte had geworpen, liep
· zij gauw weg, bang dat hij terug zou
i vallen op haar hoofd.
Zoo leefde zij tot in den laten herfst ii
Yi en toen de bladeren op de boomen en
in de heggen begonnen te dorren en
. vlogen met den wind door de weide _
QY heen en ritselden over het korte gras
dat rossig werd, toen vroeg zij aan den
pachterof zij niet slapen en blijvenkon · 2
{ onder het afdak, waar de karren ston­
den. Zij was er reeds menigen nacht
‘ geweest, zonder dat iemand het wist.
j De pachter vond het goed en zei, met
s 2
ï· ' I pg
jup _ jj V g g ,_ _ A .. .._