HomeBerbkePagina 35

JPEG (Deze pagina), 524.30 KB

TIFF (Deze pagina), 4.95 MB

PDF (Volledig document), 21.85 MB

j dere vogels en zij verlangde, dat zij een
stuk brood had om het voor de vogels
in kruimels neer te strooien.
j Zij speelde met de koeien, streek ze
[ over den rug met hare breede handen.
jv De koeien waren niet meer bang voor
F haar, en zij bleven doorgrazen, als zij
aankwam en ze klopte op den rug.
Maar op een Zondag dat zij naar de
` kerk wou gaan, vond zij haar tasch stuk
gebeten en veel spullen van haar ook;
zelfs was een paar kousen vveg. Dat
hadden de koeien gedaan in den nacht.
Daarover klaagde zij dagen lang.
De dochter van den pachter bracht ï
haar zelf het eten: des morgens een
boterham, des middags warme aard-
appelen met een saus van meel en des
avonds weer een boterham. In den
herfst at zij veel appelen ook, die van
·¤·•-· am;..a......;..mïi... ,_-_;,v ....