HomeBerbkePagina 32

JPEG (Deze pagina), 549.58 KB

TIFF (Deze pagina), 4.92 MB

PDF (Volledig document), 21.85 MB

den ganschen dag; vele maanden lang.
_ _ _ Doch het kwam in haar op, dat zij niet
meer in den koestal slapen kon. En
ii zij ging nu heimelijk des avonds naar
r een vertrek, waarin het brood gebak-
‘ ken werd. Zij dacht, dat niemand haar
zou zien en zij legde zich neer op een
. zak met aardappelen. Maar toen des
avonds laat de pachter nog eens kwam
zien of alles wel gesloten was, zag hij
haar rijzen in de hoogte van den zak,
_ zij zeide niets en vloog naar het ven-
__ ster, doende als of ook zij bang was, dat
jj het niet goed dicht zou zijn en zij be-
gon te huilen. _
‘Ga dan maar naar het kamertje hier-
`L boven° zei de man in medelijden. Daar
had een knecht gewoond, die nu weg
i was en in een oude mannenhuis. Zij
. begon nu luid te bidden en haar gebed
z 8
.
K
· D ` { M H _` rv j H V 1 V _ W W W a g e" ? g *_ `,h__w,_M_ . -· ‘ a w. ,.~­« -· ­ .·~ " L"JL;l.LLl·