HomeBerbkePagina 31

JPEG (Deze pagina), 508.95 KB

TIFF (Deze pagina), 4.92 MB

PDF (Volledig document), 21.85 MB

stil waren aan het kruipen. Berbke lag
in kalmen slaap. Maar toen des mor-
gens bij het vaal bleeken der lucht de
hanen de een na den anderen luid be-
gonnen te kraaien, wierd zij wakker.
Zij vond dat steeds heerlijk, want voor ‘
haar was het de lichte dag, die aan-
brak. En de nachten voor haar waren
vol van angstgevoel, wanneer zij niet
slapen kon. t
Zij richtte zich op, nam haren mantel
en haar oude voorschoot en hing die in
de weide op de doornenhegge.
Zij greep een bezem en begon op de
binnenplaats van de hoeve de steenen °
te veegen.
Zij veegde,veegde den heelen morgen
lang en als zij de heele binnenplaats
rond was geweest, begon zij weer van
voor-af-aan. Dat was hare bezigheid