HomeBerbkePagina 30

JPEG (Deze pagina), 512.27 KB

TIFF (Deze pagina), 4.92 MB

PDF (Volledig document), 21.85 MB

waren gaan liggen, kouwden allen te
samen, snoven in de dikke lauwe stal-
lucht door de duisternis.
In de keuken van de hoeve dachten de
p menschen niet meer aan haar. De mei-
den spoelden de vaten en borden en
spoedig lag de hoeve in een diepen
slaap. Alléén de hond huilde en blafte
om de vreemde, die er was.
In een stal stampte een paard en in de
lf dakgoot rommelden een paar duiven.
En uit een open deur kwam het harde
gg . gesnork van een slapenden paarden-
· knecht.
Dan was alles weer rustig en op eens
I klepperde een vleugelslag en er kraai-
êar i de een haan met een luiden schreeuw.
‘ In den koestal was het erg warm. De
lucht hing dik als een walm onder de
balken waartegen ontelbare vliegen
I 2 6
Q _ “ ,,_ M, ,._ · -· ;· - ,