HomeBerbkePagina 29

JPEG (Deze pagina), 497.58 KB

TIFF (Deze pagina), 4.88 MB

PDF (Volledig document), 21.85 MB

j met den mantel aan en den wollen l
E doek om haar hoofd in de lauwe stal-
( luCl`1t. g
Na eenigen tijd legde zij ook dezen af i
j in een ho ek op den grond en zette zich
neer op eenige bossen stroo die er la- ig
, gen voor de koeien en bad luid het ave I
j Maria, menigmaal na elkander, wee-
[ moedig en Week alsin een groote droe- .
' fenis.
De hond in het hok, aan een ketting
‘_ vast, blafte voortdurend om dit onge- ··
j woon geluid met harde blafstooten
F eindigend, in een langgetrokken Wee- j
gehuil.
j Langzaam werd het gebed stiller en
slechts enkele Woorden, losse klanken
dreven op de stilte, zwak en wegsmel-
j tend, Berbke sliep, ineen gekrompen `
j als een pak oude vodden. De koeien
E 2 5 .
l