HomeBerbkePagina 28

JPEG (Deze pagina), 542.66 KB

TIFF (Deze pagina), 4.88 MB

PDF (Volledig document), 21.85 MB

~~=·- ""­‘·········­­­­­-­-~­­­­­ e-e
in verlaten zijn, voortsleepte zijn be-
staan. Bij hetingaan van den stal streek E
je een groote vleermuis langs haar hoofd
en vloog rond in wijde cirkels in den
grooten vierkant dien de hoeve vorm- j
de met zijn vier gebouwen.
Q; Y Voorzichtig ging zij langs de koe die j
bij den muur stond. Deze draaide ha- j
êïj ren kop met de groote oogen verwon­ [
derd naar haar toe en raakte haar met '
gig; de horens, waarvan zij schrok. Zij ging
door naar de voerderij achter de krib­ __
t be en stond daar stil in het half donker. j
` De koeien keken verwonderd allen j
naar het stille wezen, dat zij niet ken-
v den en allen bleven staan, Berbke en j
__ de koeien in stille mijmering. Eene
snoof heel hard en Berbke schrok. Nu
viel het haar in, dat zij de tasch op den
i grond kon zetten. Zij bleef staan steeds j
24 è
a .
l