HomeBerbkePagina 27

JPEG (Deze pagina), 478.52 KB

TIFF (Deze pagina), 4.85 MB

PDF (Volledig document), 21.85 MB

Y groote karrepoort. De koemeid kwam
naar buiten, zag haar staan en riep:
‘I-Iemeltjel daar is het Berbkel’ Zij
vroeg of zij niet dien nacht in een stal
kon slapen. ‘
Uit de stallen en uit de keuken waren
de knechten en meiden gekomen en
de pachter en de pachtersvrouw. Zij
stonden rondom haar en keken haar
aan. Zij sloeg de oogen neer. Toen zei
de pachtersvrouw, dat het goed was,
g, dat zij maar moest slapen in den koe-
l stal. `§
‘ Zwijgend ging ze zonder te bedan-
j ken langs de mestvaalt naar den koe-
‘ stal met de tasch in hare hand, haar
hoofdje zachtjes heen en weer bewe­
l gend onder het dragen.
j Zwijgend keken allen haar na, getrof-
’ fen door de ellende van dat wezen dat
Q 2 3
¤¤•­­·=« " ee )‘li