HomeBerbkePagina 26

JPEG (Deze pagina), 499.95 KB

TIFF (Deze pagina), 4.85 MB

PDF (Volledig document), 21.85 MB

:,<" j
Gaarne hoorde zij een preek, zij ont-
jg hield zeer goed de woorden van den
is kapelaan of den pastoor en des avonds
fg in de keuken van de hoeve of aan de
g menschen, die zij sprak, vertelde ze
s van het schoone, dat de geestelijke had
5 gesproken ‘en boven zijn hoofd was
n een wit duifje geschilderd°, zoo vielen
haar gedachten in eens op de schilde-
‘ ring van het klankbord boven in den
preekstoel.
ir Op een avond in den zomer kwam zij
‘ met hare reistasch, een wollen doek §
;, om haar hoofd en een zwaren zwarten i
vf versleten wintermantel om haar lijf,
op een boeren-hofstede. Het was een l
i warme dag geweest en de hitte vloei­
de uit de muren. Het was acht uur. Zij l
zette hare reistasch neer op den grond j
naast haar en bleef stil staan voor de
2 2 j

i- V. , __,_.,, .,,, , _ ,, . n i=., _ «·­‘~­¤· .· " ·` ·r> ‘ ·­ ' ·­=‘* ~ ‘ `” »~ h