HomeBerbkePagina 25

JPEG (Deze pagina), 535.95 KB

TIFF (Deze pagina), 4.80 MB

PDF (Volledig document), 21.85 MB

boek, dat zij met hare breede handen
voor zich hield. Meisjes en jongens die
haar allen kenden, riepen haar toe:
‘Berbke! Berbke!’ Maar zij keek niet
op en bleef staan als een beeld stil en
zacht, de groote vuile duimen op de
bladzij de van het geopende kerkboek
breed gedrukt. Oude vrouwen en ,
oude mannen bekeken haar met een
glimlach, zeiden niets en gingen door.
De koster, een droge grappenmaker,
met een deftig uiterlijk, die het laatst
uit de kerk kwam, zeide eens tot haar:
‘Dag Maritsibil.° Zij sloeg haar oogen
open groot en rond, naar boven keek
ze naar hem toe en lachte vol eer-
bied voor den fijnen heer. Deze ging
dan statig verd er tevreden over zijnen P
scherts en lachend in zijn eigen over
het onnoozele wicht.
2 I gg
¤=¤”*’ we ·, ­ e,<»•x =..; ··· ,·« _ 5~j __,, ,· "