HomeBerbkePagina 24

JPEG (Deze pagina), 536.26 KB

TIFF (Deze pagina), 4.80 MB

PDF (Volledig document), 21.85 MB

les en iedereen. En niets wat haar ont-
ging-
Bedeesd sloeg zij de bladen om van
gi het gebedenboek, want zij had lezen
geleerd en schrijven ook. Daar was zij
_ trotsch op, want veel andere vrouwen
F naast haar zaten met den rozenkrans
V en zij wist, dat die en die niet lezen
kon. Er was altijd een groote ruimte
om haar heen, want de menschen wa-
Er; ren bang haar aan te raken.
« Zij durfde soms niet binnen gaan, zij
A ‘ bleef dan staan aan de deur der kerk,
° terwijl binnen in de orgeltonen klon-
ken dat de vensters daverden en het
koorgezang luid schreeuwend langs
1 de gewelven voer.
in Als de mis uit was en de menschen al-
len aan haar voorbijgingen, keek zij
onbewegelijk op het geopende kerk-
t 2 o
ik