HomeBerbkePagina 23

JPEG (Deze pagina), 519.97 KB

TIFF (Deze pagina), 4.88 MB

PDF (Volledig document), 21.85 MB

r papieren, waarin niets was gedraaid,
¤ maar waarin zij dacht dat zij iets vvik-
kelen kon. Een klompje garen en een
· oud en schoen; den anderen had zij ver-
i loren. Dien ouden schoen die nog niet
stuk was, zooals het paar, dat zij ge-
woonlijk droeg, trok zij aan, als zij
Zondags ging naar de kerk.
Daar zat zij, het kerkboekje geopend
4 in hare breede vuile handen, de oogen
neêrgeslagen, om haar hoofd een grij-
j zen wollen doek, die neêrhing in een
driehoek op den rug. Zij zat op hare
E knieën onbeweeglijk, zeer klein in- 1
r eengezakt en keek vóór zich steeds op
l het gebedenboek. Hare zachte groote ,
oogen gingen somtijds rond en naar
boven uit de diepte harer knieling met
een geflikker, maar niemand zag dat
zij naar anderen keek; toch zag zij al-
19