HomeBerbkePagina 22

JPEG (Deze pagina), 537.79 KB

TIFF (Deze pagina), 4.88 MB

PDF (Volledig document), 21.85 MB

:;°l'I¥`¥‘¤¤l"""""" i 4_;`;"i"`­__-­""""""` *w""
de een of ander het had gezien. Een
vrouw schold haar uit en Berbke zei:
‘ ’t zijn maar kleine diertjes?
De menschen begonnen haar te mij-
den en op den weg liepen zij naar den
overkant, als zij haar zagen komen.
Zij zeiden haar toch vriendelijk goe-
gg j den dag, luid roepend van de overzij-
f de van de straat. Zij zei niet veel ten
antwoord, maar ging stil door, in hare j
hand de oude tasch, dik gevuld met
hare prullen. Zij had die tasch gekre­ j
. gen van een pachtersvrouw, die me- E
delijden met haar had op den avond,
f dat zij haar wegzond. In die tasch, die G
dik gevuld was had zij een rozenkrans
en oud gebedenboekje, een geel ka-
toenen bovenlijfje dat zij gekregen
» had van de notarisdochter, eenige ge-
kleurde prentjes en inééngemofïelde
5 1 8
1 ,_, . .. ‘~¤·-·