HomeBerbkePagina 21

JPEG (Deze pagina), 537.39 KB

TIFF (Deze pagina), 4.87 MB

PDF (Volledig document), 21.85 MB

aan boven de anderen van eene gelijke
soort, om het niet te verliezen, want
i zij had geen thuis of bergplaats waar
‘ zij het neer kon leggen.
? Zoo wierd zij langzaam een vierkant
, hoopje kleeren, gedragen door haar
‘ · kleine lichaam, zwervende langs de
` stille wegen van de streek, Waar zij
zich ophield. Maanden lang bleef ook j
I hetzelfde hemd om haar lichaam zit-
, ten. De luizen kropen nu over hare
mouwen, over haren rug en over hare
r borst. Zij zag ze kruipen, bekeek ze
· teeder stil met schuins gebogen hoofd
# en was er niet door verschrikt. Zij liet
¥ alles zijn gang maar gaan rondom haar
y heen. Somtijds alléén, nam zij er een
, en uit een soort baldadigheid kneep
zij ze dood. Zij bekeek ze nog eens
; of zij wel dood Was. Zij lachte dan als
b 1 7
E
g V,
f