HomeBerbkePagina 20

JPEG (Deze pagina), 537.85 KB

TIFF (Deze pagina), 4.87 MB

PDF (Volledig document), 21.85 MB

Z rr Vr i Z V Y N Y
` in de hoogte en zij zei tot zich zelf:
‘dat is schoon.’ Zij begon dan te bid-
den luid, zoodat de vogels schrokken
ig; en de kraaien met hard gekwaak weg-
vlogen in haastigen vleugelslag. Dan ?
hield zij op, verschrikt over hare luide E
IQ stem en zij bad zachter.
‘ Daarna ging ze naar de kerk van het fl
naburig dorp en wachtte aan de deur,
totdat de koster kwam met den sleu-
tel om de deur te openen. Zijn oogen =
waren nog klein van slaap, en suiïerig
· ` nog, zei hij haar den goeden morgen. t
. _ ZIJ werd vuil en smeerig, zij wasch­ *
te zich niet meer en stof en vuil ‘
ging om haar lichaam zitten. Haar
oude kleeren hield zij aan en als op de
een of andere hoeve een kleedingstuk
haar gegeven werd, dan trok zij het
>: ï ë