HomeBerbkePagina 19

JPEG (Deze pagina), 513.34 KB

TIFF (Deze pagina), 4.83 MB

PDF (Volledig document), 21.85 MB

I .
l
l Dan ontwaakte zij door het gezang
; der vogels. Dewoudduiven vingen aan j
~ hun luid roekoek boven in de takken ‘
; en de vinken sloegen fel. De morgen-
· wind waaide frisch door den oceaan j
l van bladeren en deed de dampen ver- v
j dwijnen en rein in de hoogte bleekte,
‘ blauwde sterker en sterker de hooge ’
lucht tot donker blauw. ;
l De zon kwam op en stroöide de roode `_?
l morgenplekken kwistig als met een
regen over de grijze stammen en den
donkerbruinen grond.
Dan was het een lawaai in takken en
bladeren, een gescharrel en gemorrel,
een zingen en Huiten en schreeuwen g
van groote en kleine vogels.
Zij vond dat erg plezierig; zij stond
dan op en keek met groote oogen on- i
bewegelijk stil naar al die blijdschap
1 5 ,
Zvw,. ··. ` I _W _ __ «­···~·¥!J.· " . " ` v lr °‘ `­. `·€·<l Z ­·i···· ·% °. wi ·`··!Y~«···­`/ï wv 1 l U