HomeBerbkePagina 18

JPEG (Deze pagina), 530.45 KB

TIFF (Deze pagina), 4.83 MB

PDF (Volledig document), 21.85 MB

den en klepperden en dat was, alsof j
het geesten waren die voorbij voeren §
door de lucht. v
Door de takken heen zag zij een paar j
sterren hoog in het blauwe donker en ·
zij dacht dat het lampjes waren, daar
i gehangen voor haar door den almach-
i tigen God, dien zij zich dacht als een e
ouden man met langen witten baard
l en die boven in de wolken geheel al-
leen zat ergens. l
Ook hoorde zij soms een rij tuig in den
` ' nacht, dat langzaam den weg vervolg-
de door het bosch; eerst was zij bang
want op haar toe schenen af te komen
twee lichten, maar toen zij beter zag,
had zij het graag, dat er nog menschen
kwamen in den nacht. Zij hoorde het
paardgestap verzwinden en sliep dan
weer rustig tot den vroegen morgen.
I 4 n
l
Fl
Fr
ävw .,ä,ïkq;J,mm;&m;HmmüEg-g ï