HomeBerbkePagina 17

JPEG (Deze pagina), 501.37 KB

TIFF (Deze pagina), 4.83 MB

PDF (Volledig document), 21.85 MB

l i .

zien zweven en zei zichzelven dat het i
` spoken waren. Het was wit: daar ginds j
tusschen die boomstammen hield het
stil. f
De takken ruischten huiverend in den i
zwaren nacht. Haar docht somtijds .4
dat zij een mensch zag zitten; zij bleef .
maar stil in één gekrompen in hare ve- a ï
le kleeren, die zij om haar lijf had. jj
" Heel stil knaagde dan een wormpj e op ` §
j den grond naast haar. Misschien was
hetwel een muis. Zij wist het niet en zij
l bad een wees gegroet, opdat de Heer
f haar beschermen zou, in dat zwart ver-
E laten zijn.
Een uil schreeuwde onder het hoog ;
gewelf van het woud en uit de verte
ë kwam een zacht gehuil van eenhond
E vol weenend wee. Dan rammelde een
z ä
ë windstoot de bladeren, die even ratel-
. _. . .. .,.. . . .__..,_, - . . V, . _ ., . ,.... r , ll