HomeBerbkePagina 16

JPEG (Deze pagina), 556.83 KB

TIFF (Deze pagina), 4.83 MB

PDF (Volledig document), 21.85 MB

rend getorvel in het dicht gebladerte. l
Maar als zij na een paar uren van vas- °
ten slaap dan wakker werd en zij de
nachtgeluiden hoorde van het woud,
dan wierd zij bang en kroop in één.
Zij zette zich dan recht op en luisterde
_‘ao fi met schrik naar de takjes, die hier en
daar verdord, kraakten en vielen op
den grond. Somtij ds was het een ang-
stige schreeuw, zij wist niet wat, die »‘
door het bosch klonk en de vogels
deed Hadderen in de toppen van het Q
· geboomte. Dan schoot een vos voor-
bij; zij dacht, het was een hond. Zij E
zaghem ijlen in het donker. Soms mor-
relde iets in de oude loovers, die hier i
en daar met hoopen bij elkander wa-
ren gewaaid. £
Dat was zeer angstig. Zij wist niet wat
het was. Dan dacht zij iets voorbij te
1 2


`
m;%;,;ggg_·“_«~;¤gg_mïe;g;;;g;v¤r&w;£g¤3;e_:a;,,.m:¤ï;;ïm‘¤;«..,£zm.;£­; ’ï;«1..J·ï¤.~£.äi,.