HomeBerbkePagina 15

JPEG (Deze pagina), 525.73 KB

TIFF (Deze pagina), 4.82 MB

PDF (Volledig document), 21.85 MB

Toen zij voor het eerst een tweewie-
‘ ler voorbij zag snellen, schrok zij tot
in hare beenderen en stond met de oo- l
gen wijd geopend als versteend te sta- ¥
ren naar den man, die op de ijzeren
wielen met spoed verdween in een jl
kromming van den weg. Dat begreep Q
zij niet en toch had zij het gezien. Een » l
volgende keer, toen er weer een aan j
‘ï haar voorbij schoot, verwonderde zij j
zich niet meeren keek als met eene `;
j minachting naar een anderen kant.
Des avonds zat zij soms bij een kapel in
een der groote bosschen van den om-
trek van haar geboortedorp. Zij ging
dan liggen onder de hooge eiken, zij V
sliep in op den mossigen grond en bo-
ven haar ruischten de kruinen der
zware boomen. De woudduiven wa-
ren bang en vloden weg met kleppe­
1 1 s