HomeBerbkePagina 13

JPEG (Deze pagina), 527.45 KB

TIFF (Deze pagina), 4.82 MB

PDF (Volledig document), 21.85 MB

en den rozenkrans en hare versleten g
hemden, en hare roode wollen kou-
sen, gestopt met zwarte en gele wol.
Zij huilde niet, en ging maar weg en
. zeide alléén, dat zij de kist denzelfden
j, dag nog zou laten halen door haar va-
3 der, die komen zou met een kruikar. j
IE , Zij ging naar haren vader terug en r
naar hare stiefmoeder. Maar zij wer- nu
» den boos, toen zij haar zagen en zeiden, a
dat zij Maandag de deur uit moest, en "
A een dienst zoeken, zij was zeven en
twintig jaar en zij konden haar niet in `
huis hebben, zij hadden geen brood
genoeg voor haar.
Zij zwierf nu rond van het eene naar i
Z het andere dorp, zij ging van de eene ,
naar de andere hoeve; zij bood zich
aan om de koeien te bewaken op de
» klaverweiden en het veegen van de
Q