HomeBerbkePagina 11

JPEG (Deze pagina), 525.85 KB

TIFF (Deze pagina), 4.76 MB

PDF (Volledig document), 21.85 MB

i boerderij, maar droomend stond zij
steeds in den koestal of op den zolder
in het venster, bekeek de lucht en zag
de wolken trekken. Als zij een vogel
vliegen zag keek zij hem na, tot dat
hij verdween en als er een man voor- j
bijkwam of een vrouw tuurde zij ze j
na. Zij bad steeds veel en vóór zij in
haar bed ging liggen, zat zij lang ge- r
· knield daarvoor, ook viel zij dan soms `
in een vasten slaap en des morgens lag .
zij dan daar nog inéén gevouwen als j
een oude doek. i
De meiden en knechten van de boer- j
derij spotten met haar en des avonds
na het werk zaten zij in de keuken te
lachen om haar onnoozelheid. Toch Z
bleef zij nooit een antwoord schuldig
en menigmaal trof zij door een scherp
woord de meid of knecht diep in het
7 j