HomeBerbkePagina 10

JPEG (Deze pagina), 551.31 KB

TIFF (Deze pagina), 4.76 MB

PDF (Volledig document), 21.85 MB

‘~·--«· Mv · s·~< ‘ ~ ··¤: ’· ¤ï·«a-nx - M . r 75-uw YHEEH E
meegebracht van een kermiskraam. i
Zonder dat Berbke het zag kwam een
rund op het kindje af en stiet met de
horens, zoodat het hoofdje bloedde
_ en het kind begon te schreeuwen met
i een woest gekrijsch. Zij nam het kind
l ijlings op en liep er mee naar binnen.
In haast werd een man gestuurd naar
den dokter die woonde in een naburig
grooterdorp. Mevrouw schold haar ·
uit en zei dat het schandelijk was een
_ l kind zoo aan zich zelven over te la-
ten. Zij kon haar niet langer meer in
huis hebben en zij zond haar weg. Zij
ging huilend naar het kleine zolderka-
mertje en onder de pannen en stroo-
` poppen tusschen de spinnewebben
schreide zij luid.
Zij vond weer gauw een anderen
dienst als werkmeid op een kleine
' 6