HomePierrot aan de lantaarnPagina 27

JPEG (Deze pagina), 649.17 KB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 18.16 MB

·­­­«»»·­­­•­·- W r­¥,;m:»;;iï;;;;
PIERROT
Nieuw leven dat naar 't licht zich beurt
` Wanneer het oude openscheurt!
j Al weet een mensch niet wat hij doet,
Wij zullen sterven als het moet. 5;;
i HARLEKIIN
Iuist. Hoe wij pruttelen en praten, V
· We zijn gehoorzaam als soldaten, a
Die met z'n vieren in de pas
E Trommelen of het kermis was. f
PIERROT jt-_ j
Voor ik mijn hoofd hang in de lus,
l Geef ik mijn vriend den laatsten kus ­· .;,3
. 1
· De dood is ver en hoog de strop:
Vriend neem mij in Uw armen op. »­· ïï
Hüklimtopdeschouders van HARLEKIIN en be- Q
p reikt zoo met zgn hoofd de opening van den strop.
j
r . i 1
j HARLEKIIN ¥ ,
l Adieu Pierrot! De hanen kraaien,
· De zon komt op, de wind gaat waaien! t
Straks zeil je zeeziek op de styx
, En kust schreiend een cruciüx. ·-­ __!
lie- iii
1*


,« , T., W , r i r..r i` __,,,_ .-_ NW V it H ,,.!. ,, _i M_,_ ....
T ,;;;«4;?: i«r; !‘rtr YL i . * r. r»·, . , ‘.i· is , 1 rr,è‘!