HomePierrot aan de lantaarnPagina 18

JPEG (Deze pagina), 572.45 KB

TIFF (Deze pagina), 7.20 MB

PDF (Volledig document), 18.16 MB

li
{gi; PIERROT ‘
K Maar als ik opkeek van mijn boek, I
I Doken er spoken uit een hoek ­ E
En achter ieder venster lag
_.‘ De oneindigheid van nacht of dag ·­­
te
ä 1~1ARLE1<1jN
Ie bent een sombre zonderling!
Ie bent een hypochonderling ­
I _· Ie hebt ook zeker veel gedweild
En in tavernen rond­gezeild?
, ,` @4;
PIERROT
'k Ben iemand die het daaglijksch leed
Met zeven vrouwen niet vergeet ­­· I
;; En als de wijn zwaar in me zonk 4
Had 'k een melancolieke dronk.
1-1A12LE1<1j1~1 j
Dan keek je naar de zoldering I
jl ‘ Of daar de maan te sterven hing ·­· ’
’j De menschen schenen ver en klein
In 't doezelig verschiet te zijn.
‘ t r
H I
zè *2

-· ­.‘’ _i,»,c E r ‘ ‘­V‘ l