HomePierrot aan de lantaarnPagina 13

JPEG (Deze pagina), 614.62 KB

TIFF (Deze pagina), 7.21 MB

PDF (Volledig document), 18.16 MB

l I
l
P1ER12oT ‘
» Geef mij de zoete pijn der dooden, .
Hun witte melk, hun zachte brooden.
De mond half open, de oogen dicht, x
Bevriest glimlachend hun gezicht.
e
HARLEKIIN l
Ie wordt bewust terwijl je spreekt Q
En woorden kwellen, tot je breekt:
't Besef van 's levens narigheid §`
Dringt in je schedel, tot hij splijt. ­·
Pxamzoï j
Ik draag een masquerade~pak l
Maar met een hart dat sloeg en brak. Q
Mijn pak is wit, mijn hart is stuk ­­· g
Ik ben de mensch zonder geluk.
ill
HARLEKIIN W
Vertel want met zijn woord verwerft t j
s Een mensch de rust waarmee hij sterft. g
Maar heb je ouders of een vrouw,
Die door je dood ook sterven zou?


,j.‘. F"le~~ïïT"'?iL”ZTf·’f.Q`ï.·ff b.·f' f` JT"`Y‘°"T”"ïïfYTCïïf=f"ï- ïïQf.ï .-s-