HomePierrot aan de lantaarnPagina 12

JPEG (Deze pagina), 576.88 KB

TIFF (Deze pagina), 7.21 MB

PDF (Volledig document), 18.16 MB

;."T`II Q,. ri. `L/ïll.ïiï.`Ql.. ml`; -;;r;;ï.ï;,§;.;l,;­;aI;r.r,;t;;¢.i.n«....t4;:;a,;r..».,».,,,r.rl;;.;«,,,r,.,,.p, ,,__. t,..,;.-J;,;an,._...`.,,._;,n«­«.;x,,,;»­,,,.i _ ‘,,,,.`,,,,
I
i j
2 J
PIERROT i
f` I; Ik was als kind te ouwelijk, I
a Ik was als man te vrouwelijk.
? gg Leven is droomen, en de dood,
Denk ik, is 't die ons wakker stoot.
HARLEKIIN ’
2; gi
_? Wie zoo vreemd spreekt en omgekeerd
Zich 't leven denkt, heeft zich bezeerd.
l, ` s En troost zich nu dat deze pijn
’ Onwerklijk en gedroomd moet zijn.
i· fs
ly PIERROT
Het leven brak mij nooit genoeg,
E lj ­ Steeds vond ik kracht die weer verdroeg:
lj En 'k bleef begeeren naar de lust
_ Die `t overweldigd willen bluscht.
ä HARLEKIIN
Dat is de dood! Hij die ons pakt
En onder zich in 't donker smakt,
QQ Hij doet met ons wat hij doen wil
j Q Maar maakt ons hart en hersens stil.
§
gb,
lii` ,‘‘," ’‘j,l _,j,, ", i ,·i, ilsls ,i·‘t