HomeJoan Luykens Duytse Lier, 1671.Pagina 4

JPEG (Deze pagina), 931.58 KB

TIFF (Deze pagina), 8.69 MB

PDF (Volledig document), 3.17 MB

- J OAN LUYKEN S DUYTSE LIER, Drayende 7
· veel van de Nieuwste, deftige, en dartelende Too-
A nen, Bevad in tien Verdeelingen, in zwarten rood J
i gedrukt op Palladium-papierin 200 exemplaren .7
waarvan 1 75 in den handel komen . 1 9.5 0 -
_ Vroeger verschenen: . ‘
SonnettendoorAlbertBesnard, 1 9 1 7 . uitverkocht E
Ontmoetingen doorJ . G. Danser, 1 9 1 7. ,, J
Pierrot aan de Lantaarn, Een clowneske Rapsodie, E
door M. N ijhofl, 1 9 1 9 .... uitverkocht
` Een nieuw Carthago door Jacob Israël de Haan, J
. 1919, 220 exemplaren .... 3.90 `1
In den Stroom door H. W. J. M. Keuls, 1 920, 200
exemplaren ........ 6.-­ 1
Deirdre en de Zonen van Usnach door A. Roland . 1,,;,
L Holst, met een houtsnede door B. Essers, 1 920,
J 2 0 5 exemplaren ...... 1 2 .-
7 De Zwerver spreekt en andere Gedichten door Jan
Veth, 1 920, 300 exemplaren . . . 6.- {
De Ar, Een berijmd Verhaal door Jac. van Looy,
` 1920, 300 exemplaren .... 4.50
Inteekenaren op alle Palladium-boeken ontvan-
gen indien zij dit wenschen hun exemplaren met l
hunnen naam in den kolophon gedrukt. `
_ Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande, 1
I Boekverkoopers te Arnhem.
vp". A I K Y M H f T, Y gi; _