HomeJoan Luykens Duytse Lier, 1671.Pagina 3

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 9.08 MB

PDF (Volledig document), 3.17 MB

J fi.! .« . S
;«‘¤«£.»£.­«t.»ä‘#;;» j
J ,. ik §
l fa L"` ijf
en gratieus, Bredero zoo lustig en zoo vol bespeel­ l’i"" i
de, dat geestig en innig zong onder de hand van T
Starter, en na een tweetal liederen van Poot zich
nagenoeg niet meer in de Nederlandsche taal liet
« hooren. Die klank, schoone gave van het Huma- -
j j j nisme, maakt de Duytse Lier onsterfelijk. [ Deze
i Palladium­uitgave geeft, voor het eerst, een nauw- .
' keurigen herdruk van de editie ‘By Jacobus Wa-
J genaarg Boekverkooper, op de hoek van de Mol-
J steegh, in Descartes, 167.1., Aan den text en aan
de spelling is niets veranderd. En daar wegens de
groote inconsequentie van Luykens spelling niet
SS met zekerheid is uit te maken wat inderdaad een
drukfout is en wat niet zijn ook de klaarblijke-
’ l lijkste drukfouten overgenomen. Slechts is in de
. typographie meer eenheid gebracht: alle titels zijn S
_ .____ » kapitaal en alle ‘voysen° cursief gezet. De registers, J N
' die in de oorspronkelijke uitgave onvolledig zijn,
. werden aangevuld. De ‘kopere platen’ daar het
origineel mede ‘verciert° is zijn weggelaten omdat
J reproductie zoowel als vervanging door houtsne-
_ den naar deze naieve prentjes onbevredigend zou
J gebleken zijn. Het formaat is Royaal in octavo ge-
lijk dat der andere Palladium-boeken: voor onzen
tijd heeft een kleine omvang, die het gebruik als
S ‘liedboek° mogelijk maakte, geen belang.
·' PALLADIUM: J. C. Bloem, J. Gresholf, Jan van _
N Nijlen. J. van Krimpen.