HomeJoan Luykens Duytse Lier, 1671Pagina 4

JPEG (Deze pagina), 769.68 KB

TIFF (Deze pagina), 8.54 MB

PDF (Volledig document), 2.75 MB

J OAN LUYKEN S DUYTSE LIER, Drayende
veel van de Nieuwste, deftige, en dartelende Too-
nen, Bevad in tien Verdeelingen, in zwart en rood
gedrukt op Palladium-papier in 200 exemplaren
waarvan 1 7 5 in den handel komen . 1 9. 5 0
Vroeger verschenen:
Sonnetten door AlbertBesnard, 1 9 1 7 . uitverkocht
Ontmoetingen doorJ. G. Danser, 1 9 1 7. ,,
7 Pierrot aan de Lantaarn, Een clowneske Rapsodie,
l door M. N ijhofl, 1 9 1 9 .... uitverkocht
Een nieuw Carthago door Jacob Israël de Haan,
1 1919, 220 exemplaren .... 3.90
In den Stroom door H. W. J. M. Keuls, 1 Q2 0, 200
i exemplaren ........ 6.--
Deirdre en de Zonen van Usnach door A. Roland
Holst, met een houtsnede door B. Essers, 1 920,
. 2 0 5 exemplaren ...... 1 2 .­--
¥ De Zwerver spreekt en andere Gedichten door Jan
z Veth, 1 920, 300 exemplaren . . . 6.-
De Ar, Een berijmd Verhaal door Jac. van Looy,
1920, 300 exemplaren .... 4.50
Inteekenaren op alle Palladium-boeken ontvan-
J gen indien zij dit wenschen hun exemplaren met
hunnen naam in den kolophon gedrukt.
5 Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande,
Boekverkoopers te Arnhem.