HomePalladiumPagina 1

JPEG (Deze pagina), 733.21 KB

TIFF (Deze pagina), 8.64 MB

PDF (Volledig document), 944.16 KB

PALLADIUM, {
IN KEER, Verzen van P. N. VAN EYCK.
Gedrukt in zwart en rood op Palladium­papier in
octavo. De oplage telt 1 5 0 exemplaren waarvan er
1 20 voor den handel bestemd zijn.
De prijs is fl. 4..5 0.
Bij zijn debuut een uiterst begaafd en productief
dichter werd VAN EYCK in den loop der jaren
steeds minder productiefmaarniet minder begaafd
- eerder het tegendeel. Het ware niet overdreven
~ te beweren dat met de zeldzaamheid zijner dich-
terlijke uitingen de waarde ervan nog verhoogd is.
Vandaar dat men ongetwijfeld met groote belang-
stelling zal kennis nemen van deze even weinige áls
bijzondere gedichten, de eerste dieVAN EYCK
sinds 1 9 1 7 weer publiceert. Een deel ervan is nog
in de laatste aargangen van De Beweging versche-
nen maar eenige zijn nog nimmer te voren open-
baar gemaakt, het geen de aantrekkelijkheid dezer
uitgave zeker nog verhoogt.
Uitgegeven bij Hijman, Stenfert Kroese & van der
Zande, Boekverkoopers te Arnhem.
‘Te bestellen bij den Boekhandel.
April 1 Q2 2.