HomePalladium. Tot April 1923 verschenen en voor dit jaar in voorbereiding zijnde boeken.Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 636.09 KB

TIFF (Deze pagina), 8.71 MB

PDF (Volledig document), 5.41 MB

MCMXXIII.
HET AANGEZICHT DER AARDE, Verzen,
door JANVAN NIJLEN, 150 exx. . H. 7.50
' BERBKE, EENE VERTELLING, DOOR
FRANS ERENS, 150 exx. op papier H. 4..50
5 exx. op perkament .... Uitverkocht
IN VOORBEREIDING.
P. C. HOOFTS SONNETTEN, 150 exem-
plaren.
IDYLLE DOOR ANDRE J OLLES, 1 50 exem-
plaren.
` OVERPEIN ZIN GEN van een BRAMENZOE-
KER door R. N. ROLAND HOLST.
De uitgaven van Palladium zijn bij de uitgevers en
bij de voornaamste boekverkoopers voorhanden.
Voor vaste inteekenaars wordt indien zij dit wen-
schen in hun exemplaar der nieuw verschijnende
. boeken hun naam gedrukt. Voor koopers van ge-
‘ heele stellen zijn nog enkele exx. van Pierrot aan
de Lantaarn tegen H. 6.-- beschikbaar.
l 0