HomePalladium. Tot April 1923 verschenen en voor dit jaar in voorbereiding zijnde boeken.Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 723.11 KB

TIFF (Deze pagina), 9.13 MB

PDF (Volledig document), 5.41 MB

J DE AR, Een berijmd Verhaal, ontleend aan de H
J Nieuwe Bijlagen tot de Wonderlijke Avonturen
i van Zebedeus, door JAC. VAN LOOY, goo ex-
emplaren ......... H. 4.. 5 o
McMxx1.
J OAN LUYKENS DUYTSE LIER, Drayende
I veel van de Nieuwste, deftige, en dartelende Too-
nen, herdruk van de editie bij Jacobus Wagenaar,
jj Amsterdam 1 67 1 , zoo exemplaren . H. 1 9. 5 o
IN MEMORIAM, een cyclus gedichten, door
ë J. W. F. WERUMEUS BUN IN G, 1 5o exempla-
ren. Nog enkele exemplaren . . . H. 5. IO
LAETHEMSCILIE BRIEVEN over de LENTE
I aan Adolf Herckenrath door KAREL VAN DE
è WOESTIJN E, met een nota over het ontstaan de-
zer brieven, zoo exemplaren . . . H. 6.--
1 MCMXXII.
J SAFIJA DOOR ARTHUR VAN SCHEN DEL,
2oo exemplaren ...... H. 6.-
IN KEER,VERZEN , DOOR P. N .VAN EYCK,
(191751921) ISO exemplaren . . H. 4.50