HomePalladium. Tot April 1923 verschenen en voor dit jaar in voorbereiding zijnde boeken.Pagina 5

JPEG (Deze pagina), 775.61 KB

TIFF (Deze pagina), 9.16 MB

PDF (Volledig document), 5.41 MB

voorkomen) met de eerste gedrukte texten. Drie
bouts-rimés door C. Huighens, antwoorden op
even veel klinkdichten van Hooft, zijn tot goed
begrip, en op grond eener traditie van bijna drie
eeuwen, aan de verzameling toegevoegd.
[ Daarna zal een Idylle door Andre Jolles in het
licht gegeven worden , een klein spel in verzen, zoo
geestig van anecdote en zoo elegant van bewer-
king als wij geen tweede in de Nederlandsche let-
teren zouden kunnen aanwijzen.
|[ Ten slotte kondigen wij aan Overpeinzingen
van een Bramenzoeker door R. N. Roland Holst;
meditatien, gedichten in proza, van den beelden-
den kunstenaar dien men uit zijn theoretische en
critische geschriften, reeds kent als een sierlijk en
vindingrijk stylist. Hier bewond eren wij zijn man-
nelijke levenskrachtige gevoeligheid die zich uit
in een allerboeiendst, allerbekoorlijkst, spel van
M nuances in taal, toon, en kleur. De voorrede tot dit
W boek werd geschreven door Arthur van Schendel.
J. Greshoiï J. van Krimpen. J. van Nijlen.